Damian King
Grimstad Kiropraktorklinikk
Storgaten 90
4877 Grimstad

37 04 46 88

MEDIKAMENT HODEPINE

Bruk av tabletter som ibux eller paracet mer enn 15 ganger i måned, eller akutte migrene medisin mer en 10 ganger i måned, kan føre til medisinsk overbruks hodepine over tid. Omtrent halvparten av kronisk daglig hodepine er på grunn av medisinsk overbruk . 

Årsaken til MOH er at hodepine medisin bruk over lengre tid er vanedannende for kroppen og man for abstinens symptomer når medisinen slutter å fungere. Da kommer hodepine tilbake og man føler seg nødt til å ta en ny tablett.

 

Det er typisk at MOH hodepine beskrives som et bånd rundt pannen og er oftest der når man våkner, men det kan minne om den opprinnelige hodepine, bare litt mindre, men mer konstant. Hodepinen ledsages ofte av asteni, kvalme, rastløshet, irritabilitet, konsentrasjonsvansker, nedsatt hukommelse, depresjon og søvnforstyrrelser.

 

Det store flertallet vil merke en betydelig nedgang i hodepinehyppighet dersom man lykkes med å kutte ned på overforbruket. Da går det også an å finne ut av hva det er som i utgangspunktet gir deg hodepine, slik at du kan få riktig behandling.

ICHD-3 Diagnostisk kriteria for MOH:

  • A. Hodepine tilstede > 15 dager per mnd

  • B. Overforbruk i > 3 mnd av et eller flere medikamenter som kan brukes for akutt og/eller symptomatisk behandling av hodepine

    • Ergotaminer, triptaner, opioider, kombinasjons medikamenter > 10 dager/mnd i > 3 mnd

    • Enkle analgetika > 15 dager/mnd i > 3 mnd

    • Enhver kombinasjon av ergotaminer, triptaner, analgetika og/eller opioider >10 dager/mnd i > 3 mnd uten overforbruk av en type alene

  • C. Ingen ICHD-3 diagnose som passer bedre

Spørsmålene under kan gi en pekepinne om man er i fare, eller har, MOH

Severity of Dependence Scale (SDS) adaptert til bruk for hodepinemedikamenter

 

Hvert spørsmål gir poeng fra 0 til 3, maksimal poengsum er 15

 

1.Tror du din bruk av hodepine medikament er ute av kontroll?

(0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)

2. Blir du engstelig eller bekymret ved tanken på å droppe en dose?

(0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)

 

3. Er du bekymret for ditt medikament forbruk?

(0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)

 

4. Ønsker du at du kunne slutte å bruke medikamentene?

(0 - aldri/nesten aldri, 1 - noen ganger, 2 - ofte, 3 - alltid)

 

5. Hvor vanskelig synes du det er å la være å ta/ slutte med medikamentene?

(0 - ikke vanskelig, 1 - ganske vanskelig, 2 - veldig vanskelig, 3 - umulig)

Vurdering av poengsum:
Jo høyere total poengsum, jo mer sannsynlig diagnose medikamentoverforbrukshodepine (MOH): Poengsum på 5 eller mer: Diagnosen MOH har sensitivitet på 71% og spesifisitet på 79%

Medikamentoverforbrukes hodepine (ICHD-3 kode 8.2 MOH)

 
 
 
 
 
 
 

KLASEHODEPINE

(Hortons Hodepine)

ICHD 3 kode 3.1 Cluster hodepine

Hva er klasehodepine? 

Klasehodepine er en hodepine med kraftige smerteanfall som vanligvis er lokalisert rundt eller bak ett øye. Anfallene kommer som regel i puljer (cluster/klaser) på 1-8 anfall pr dag i 1-12 uker. Smerten er ensidig, og varigheten av hvert anfall er på mellom 15 minutter og 3 timer uten behandling. Smertene er sterke, og har en skjærende eller sprengende karakter. I mellom puljene med anfall er det som regel ingen hodepine.

Videre informasjon om klasehodepine finner du på nettsiden til NEL her.

 

SJELDEN OG SEKUNDÆR HODEPINER

Videre informasjon om sekundær hodepine finner du på nettsiden til NEL her

SUNCT/SUNA

ICHD-3 kode 3.3 Short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks 

 

SUNCT er en forkortelse for "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with conjunctival injection and tearing" og SUNA er en forkortelse for "short-lasting unilateral neuralgiform headache attacks with cranial autonomic symptoms".

Videre informasjon om SUNCT/SUNA finner du på nettsiden til NEL her

Hemicrania Continua

ICHD-3 kode 3.4 Hemicranian Continua

Hemicrania continua er en kronisk daglig hodepine. Migrenøse symptomer som fotofobi og fonofobi ses ofte.

Videre informasjon om hemicrania continua finner du på nettsiden til NEL her

Indometacintest kan gjøres diagnostisk (Registreringsfritak: Indomet®): 25 mg x 3 i tre dager, 50 mg x 3 i tre dager

Pasient informasjon om indometacintest (ekstern link til St. Olavs universitetssykehus Trondheim)

Paroxysmal Hemikrani

ICHD-3 kode 3.2 Paroxysmal Hemicrania

 

Klinisk bilde

Paroksysmal hemikrani er en sjelden tilstand som ligner mye på klasehodepine. Den adskiller seg ved hyppigere og kortere attakker, er ofte kronisk uten anfallsopphopning i klaser, kan ha smerter mellom anfall og er vanligst hos kvinner. Den responderer dramatisk og absolutt på indometacin. Kan debutere i alle aldre.

Videre informasjon om paroxysmal hemikrania finner du på nettsiden til NEL her

Indometacintest kan gjøres diagnostisk (Registreringsfritak: Indomet®): 25 mg x 3 i tre dager, 50 mg x 3 i tre dager

Pasient informasjon om indometacintest (ekstern link til St. Olavs universitetssykehus Trondheim)

TRIGEMINUSNEVRALGI

ICHD-3 kode 13.1 Trigeminal neuralgia

Hva er trigeminusnevralgi?

Trigeminusnevralgi er anfall med sterke, korte, skarpe, stikkende smerter i deler av ansiktets følenerve (trigeminusnerven). Trigeminusnerven består av tre grener, og smertene ved trigeminusnevralgi er vanligvis lokalisert til de grenene som forsyner områdene i midtre og nedre del av ansiktet med følenerver (sensoriske grener). Sykdommen er sjelden, men forekomsten øker med alderen. Den rammer som regel personer over 50 år, og er noe hyppigere hos kvinner. Det antas å være 15-16 personer per 100.000 som har sykdommen.

Videre informasjon om trigeminusnevralgi finner du på nettsiden til NEL her